OTY LIGHT

Oty Light je univerzitní sen dvou bratrů, který vznikl za dlouhé zimní noci mezi studiem matematiky a občanského práva.

Bratři Andrea a Simone říkají – Světla OTY spojují hodnoty, myšlenky a představy, které musí být v úzkém spojení. Díky tomu mohou vzniknout krásná svítidla.

Připojte se k nám