CARIBONI

Cariboni group byla založena roku 1908 jako vedoucí společnost ve veřejném osvětlení a tvůrcem městského designu. Skupina se skláda ze společností Cariboni Lite a Fivep (dále ze zahraničních poboček Cariboni Francie, Cariboni Iberica, Cariboni Illuiminacao a od roku 2003 TILC v Tunisku). Všechny firmy se specializují na návrh, výrobu a obchodování se svítidly.

Fivep má svůj původ z fůze tří předních společností: Fidenza VETRARIA, Pollice illuminazione, Soldi & Scati. Spojením těchto tří velkých firem, spolu s vůlí odvádět kvalitní práci vedlo k upevnění vůdčí pozice v sektoru veřejného osvětlení.

Na počátku 70. let se skupina rozhodla vstoupit do oblasti technického osvětlení s názvem Cariboni illuminazione (v roce 2003 přejmenovaný na Cariboni LITE). Byla založena v návaznosti na začlenění a transformaci spolenosti FIR FABBRICA ITALIANA RIFLETTORI GARIBOLDI.

Cariboni group se vyznačuje inovacemi, kvalitním zpracováním, tendencí zvyšovat efektivnost svítidel a tím snížit jejich energetickou náročnost. Tyto snahy vedou k velkému rozvoji LED světelných zdrojů. Společnost využívá vlastní certifikované laboratoře IMQ, kde provádí všechny potřebné měření a zkoušky. Díky tomu patří výrobky Cariboni mezi ty nejkvalitnější.

V současné době výrobky Cariboni group nalezneme v sektoru veřejného osvětlení parků, ulic, náměstí a také silnic. Dále na sportovištích a v průmyslovém prostředí jako jsou haly a výrobny. Vždy je brán ohled na energetickou úsporu a líbivý design.

Náš slogan: “Světlo, design a technologie“.

Připojte se k nám